rafe
31 مرداد 1401 - 05:57

دو سوم آلمانی‌ها از صدراعظم این کشور ناراضی هستند

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو سوم آلمانی‌ها از صدراعظم این کشور ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس نظرسنجی منتشر شده در روز یکشنبه، حدود دو سوم آلمانی‌ها از کار «اولاف شولز»، صدراعظم آلمان و ائتلاف سیاسی او که از زمان روی کار آمدن در دسامبر با بحران پس از بحران مواجه شده اند، ناراضی هستند. خبرگزاری مهراولافشولزاندبر اساس نظرسنجی هفته نامه «بیلد ام زونتاگ»، تنها ۲۵ درصد از آلمانی‌ها معتقدند که سوسیال دموکرات کار خود را به خوبی انجام می‌دهد، در حالی که در ماه مارس این تعداد ۴۶ درصد بود. بیلدامزونتاگدر مقابل، ۶۲ درصد از آلمانی‌ها معتقدند که شولز - که در زمان آنگلا مرکل، معاون صدراعظم بود - کار خود را بد انجام می‌دهد. شولزاین میزان نارضایتی یک رکورد جدید در مقایسه با نارضایتی ۳۹ درصدی در ماه مارس است. شولز از زمان به قدرت رسیدن در برلین، مجبور بوده با جنگ در اوکراین، بحران انرژی، تورم فزاینده و خشکسالی دست و پنجه نرم کند و همه اینها بزرگترین اقتصاد اروپا را به آستانه رکود برد. منتقدان صدراعظم آلمان را به عدم توانایی کافی برای رهبری این کشور متهم کرده اند. شولزاندنتایج نظرسنجی همچنین نشان داد که حمایت از حزب سوسیال دموکرات شولز تنها ۱۹ درصد است و حزب او پشت سر محافظه کاران اپوزیسیون و شرکای کوچک ائتلاف سبزها قرار گرفته است. این میزان حتی بسیار کمتر از ۲۵.۷ درصد آرایی است که حزب سوسیال دموکرات در انتخابات فدرال سال گذشته به دست آورد. شولزبراین اساس در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از آلمانی‌ها از عملکرد دولت ائتلافی آلمان به طور کلی ناراضی هستند، در حالی که این رقم در ماه مارس ۴۳ درصد بود. برایناین نظرسنجی پس از یک هفته سخت برای شولز انجام شد. روز جمعه نیز قانونگذاران مخالف در هامبورگ صدراعظم را متهم کردند که حقیقت را در جلسه استماع کلاهبرداری مالیاتی بزرگی که در دوران تصدی وی به عنوان شهردار شهر بندری شمالی رخ داده بود، پنهان کرده است. این اتهام شولز را در موقعیت دشوارتری قرار خواهد داد. شولزشولز
منبع: مهر
شناسه خبر: 634570